Sjefsregister for Løvstakkens Jægerkorps

Vi har ikke klart å oppdrive sjefsregister fra 1903 - 1918 (korpset var nedlagt fra 1919 - 1927) da dette sansynligvis har gått tapt med årenes løp.

Sjefsregisteret ble utarbeidet i 2003 av daværende sjef Radney Thomsen i samarbeid med sjefen fra 1950-1951 Egil Falch, sjefen fra 1956-1958 Per Thorsen og sjefen fra 1960-1961 Oddvar Watne, og senere sjefen fra 1955 Leif Riisøen, samt sjefen fra 1963-1964 Arvid Nilsen.


1928 - 1930   Johannes Samuel Ludvigsen (Løveorden 30.april 1933)

1931 - 1932   Aage Aase (Løveorden 1935)

1933 - 1934   Birger Larsen (Løveorden 1934)
 
1935 - 1936   Karl Iversen

1937 - 1938   Adolf Johannesen (Løveorden 1938)

1939 - 1940   Erling Gjerstad

1941 - 1945   Ingen eksersis grunnet 2.verdenskrig

1946             Odd Samuelsen

1947             Einar Hanseth/ Gunnar Ludvigsen

1948             Gunnar Ludvigsen (Løveorden 1948)

1949             Birger Marthinussen (Løveorden 1949)

1950 - 1951   Egil Alf Falch (Løveorden 18.juni 1950)

1952             Otto Myrmel

1953             Johan Obstfelder

1954             Harald Ingebrigtsen

1955             Leif Riisøen (Løveorden 5.juni 1955)

1956 - 1958   Per Thorsen (Løveorden 1958)

1959             Per Omdal

1960 - 1961   Oddvar Watne

1962             Atle Osberg (Løveorden 1962)

1963 - 1964   Arvid Nilsen (Løveorden 16.juni 1963)

1965             Tore Engelsen (Løveorden 1965)

1966             Svein Ove Steffensen

1967 - 1998   Nedlagt

1999             Elisabeth Sletten

2000 - 2003   Radney Thomsen (Løveorden 17.mai 2009)

2004             Chris-Renè Thomsen

2005 - 2006   Robert Prestø (Løveorden 17.mai 2009)

2007             Dwayne-Ingvald Fairchild

2008 - 2009   Sebastian Alvheim Lund

2010 - 2012   Charlotte Spjell

2013 - 2018   Kim Daniel Haugen (Løveorden 10.juni 2018)

2019 -           Stine-Louice Rasmussen Hetland