Rådsbilde 2019

Sjef - Stine-Louice Rasmussen Hetland

1.kompanisjef - Maria Grotle Tobias

Fanebærer - Emil Jensen Malum

2.kompanisjef - Thea Kjeldsen

2.løytnant - Rebekka Stensrud Slettebakken

1.faneoffiser - Mohammed Abbas Said Al-qurashi

Tambur - Kjell Rune Oksnes

Adjutant - Daniel Stensrud Slettebakken 

 

Sjef

Navn; Stine-Louice Rasmussen Hetland

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 14 år

 

Tidligere verv; maskot, soldat, 1.soldat, adjutant, 2.kompanisjef og 1.kompanisjef

 

Ordener- og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7 års orden og 10 års orden, Beste offiser 2017

1.kompanisjef

Navn; Maria Grotle Tobias

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 5 år

 

Tidligere verv; adjutant og 2.kompanisjef

 

Ordener- og medaljer; 3års orden og Beste offiser 2018 og 2019

Fanebærer

Navn; Emil Jensen Malum

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 10 år

 

Tidligere verv; hellebardbærer, slager, oppslager og tambur

 

Ordener- og medaljer; 3års orden, 5 års orden, 7 års orden, beste slager 2013 og 2014, og Beste offiser 2015.

 

Buekorpsenes Dag 2018; Emil ble finalist i slagerkonkurransen på Buekorpsenes Dag 2018, sammen med tamburen til Dræggens Buekorps, Wesselengens Bataljon og Nordnæs Bataillon. Emil ble Løvstakkens Jægerkorps første finalist noen gang på BkD. 

2.kompanisjef

Navn; Thea Kjeldsen

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 3 år

 

Tidligere verv; soldat

 

Ordener- og medaljer;

2.løytnant

Navn; Rebekka Stensrud Slettebakken

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 10 år

 

Tidligere verv; soldat, hornblåser og 2.kompanisjef

 

Ordener- og medaljer; beste soldat 2013, 3års orden, 5års orden, 7års orden

1.faneoffiser

Navn; Mohammed Abbas Said Al-qurashi

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 1 år

 

Tidligere verv; 

 

Ordener- og medaljer;

Tambur

Navn; Kjell Rune Oksnes

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 12 år

 

Tidligere verv; 1.soldat, slager, oppslager og 1.kompanisjef

 

Ordener- og medaljer; beste soldat 2007 og 2008, 3års orden, 5 års orden, 7 års orden, 10 års orden og beste offiser 2012 

Adjutant

Navn; Daniel Stensrud Slettebakken

 

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 11 år

 

Tidligere verv; soldat og 1.soldat

 

Ordener- og medaljer; beste nybegynner 2010, beste soldat 2011, 3års orden, 5 års orden, 7 års orden- og 10 års orden