Sjef - Stine-Louice Rasmussen Hetland

1.kompanisjef - Maria Grotle Tobias

Fanebærer - Emil Jensen Malum

2.løytnant - Mariell Tøtto Rydheim

4.løytnant - Thea Kjeldsen

1.faneoffiser - Alexander Thomas Ask

Tambur - Sebastian Akse Haugen

Oppslager - Kjell Rune Oksnes

Adjutant - Daniel Stensrud Slettebakken 

 

Sjef

Navn - Stine-Louice Rasmussen Hetland

 

Antall år i LJK - 13 år

 

Tidligere verv - maskot, soldat, 1.soldat, adjutant, 2.kompanisjef og 1.kompanisjef

 

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7 års orden og 10 års orden, Beste offiser 2017

1.kompanisjef

Navn - Maria Grotle Tobias

 

Antall år i LJK - 4 år

 

Tidligere verv - adjutant, 2.kompanisjef

 

Ordener og medaljer - 3års orden og Beste offiser 2018 og 2019

Fanebærer

Navn - Emil Jensen Malum

 

Antall år i LJK - 9 år

 

Tidligere verv - hellebardbærer, slager, oppslager og tambur

 

Ordener og medaljer - 3års orden, 5 års orden, 7 års orden, beste slager 2013 og 2014 og Beste offiser 2015.

 

Buekorpsenes Dag 2018 - Emil ble finalist i slagerkonkurransen på Buekorpsenes Dag 2018, sammen med tamburen til Dræggens Buekorps, Wesselengens Bataljon og Nordnæs Bataillon. Emil ble Løvstakkens Jægerkorps første finalist noen gang på BkD. 

2.løytnant

Navn - Mariell Tøtto Rydheim

 

Antall år i LJK - år

 

Tidligere verv -

 

Ordener og medaljer -

4.løytnant

Navn - Thea Kjeldsen

 

Antall år i LJK - 2 år

 

Tidligere verv - soldat

 

Ordener og medaljer -

1.faneoffiser

Navn - Alexander Thomas Ask

 

Antall år i LJK - 1 år

 

Tidligere verv - 1.faneoffiser

 

Ordener og medaljer - 

Tambur

Navn - Sebastian Akse Haugen

 

Antall år i LJK - 8 år

 

Tidligere verv - hellebardbærer, slager, oppslager og tambur

 

Ordener og medaljer - 3års orden, 5 års orden, 7 års orden, beste hellebardbærer 2012, Beste slager 2015, 2016 og 2017