Tidligere sjefer fra venstre- Radney Thomsen 2000-2003, Chris Renè Thomsen 2004, Robert Prestø 2005-2006, Sebastian Alvheim Lund 2008-2009, Charlotte Spjell 2010-2012 og Kim Daniel Haugen 2013-2018.

Radney Thomsen 2000 - 2003

Navn - Radney Thomsen

 

Antall sesonger i korpset - 8 år

 

Verv i korpset - hellebardsjef, sjef, oppslager og tambur

 

Ordener og medaljer - 3års orden, 5års orden, 7års orden, Løveorden, sjefsmedaljen, beste slager og beste offiser

 

Fakta - Var på den tiden historiens lengstsittende sjef for Løvstakkens Jægerkorps med 4 år. Er også den nest yngste sjefen med 16 år i år 2000. Har hatt det høyeste antall aktive på linje i moderne tid med 72 gutter og jenter på 17`ende mai 2000. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. I 2009 mottok han Løveorden. Korpsets høyeste utmerkelse. Det for sitt fantastiske arbeid for Løvstakkens Jægerkorps gjennom mange år. 

Chris Renè Thomsen 2004

Navn- Chris Renè Thomsen

 

Antall år i LJK- 7 år

 

Tidligere verv- hellebardbærer, slager, 1.faneoffiser, fanebærer og 1.kompanisjef

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, sjefsmedaljen og beste offiser

 

Annet- Yngre bror til Radney Thomsen. Ledet jægerkorpset gjennom en solid sesong med høy kvalitet, mye aktivteter, fellesmarsjeringer med Lungegaardens Buekorps og Danmarkstur. Den mest innholdsrike sesongen i moderne tid. Var også en meget dyktig kompanisjef. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet

Robert Prestø 2005 - 2006

Navn- Robert Prestø

 

Antall år i LJK- 10 år

 

Tidligere verv- slager, tambur og 1.kompanisjef

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, 7års orden, 10års orden, Løveorden, sjefsmedaljen, beste slager og beste offiser x3

 

Annet- En av historiens beste LJK-slagere og kommer selvsagt fra en dyktig slagerfamilie, hvor både far, onkel, bror og søster alle har vært dyktige slagere for Løvstakkens Jægerkorps. Var også en meget dyktig kompanisjef og ledet jægerkorpset for aller siste gang under Danmarksturen i 2006. Det samme året deltok jægerkorpset på buekorpsenes dag for første gang i moderne tid. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. Mottok jægerkorpsets høyeste utmerkelse, Løveorden, i 2009 for sitt fantastiske arbeide gjennom mange år for Løvstakkens Jægerkorps

Dwayne I. Fairchild 2007

Navn- Dwayne I. Fairchild

 

Antall år i LJK- 6 år

 

Tidligere verv- 2.faneoffiser og fanebærer

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, sjefsmedaljen og beste offiser

 

Annet- En fantastisk dyktig fanebærer gjennom 4 år for jægerkorpset, sansynligvis den beste gjennom tidene. Var en perfeksjonist med stålkontroll på sine oppgaver. Var også dyktig i utførelsen av eksersis for sine hellebardbærere og faneoffiserer. Gjorde en flott figur for LJK under fanebærerkomkurransen på buekorpsenes dag 2006. Ledet jægerkorpset som sjef gjennom 2007 med høy kvalitet på sine medlemmer. Er arkitekten bak Løvstakksflaggene og vimpelen- en svært viktig bidragsyter for Løvstakkens Jægerkorps i sin tid som Løvstakksgutt

Sebastian Alvheim Lund 2008 - 2009

Navn- Sebastian Alvheim Lund

 

Antall år i LJK- 5 år

 

Tidligere verv- hellebardbærer, 1.faneoffiser og fanebærer

 

Ordener og medaljer- 3års orden, sjefsmedaljen og beste hellebardbærer

 

Annet- Var en dyktig faneoffiser og fanebærer for Løvstakkens Jægerkorps. Fikk gjennom flere år solid "opplæring" av daværende fanebærer Dwayne I. Fairchild og videreførte dette med kvalitet som fanebærer i 2007 og sjef i perioden 2008 - 2009

Charlotte Spjell 2010 - 2012

Navn- Charlotte Spjell

 

Antall år i LJK- 7 år

 

Tidligere verv- hellebardbærer, adjutant og 2.kompanisjef

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden og sjefsmedaljen

 

Annet- Charlotte er kun den andre jenten som har vært sjef for Løvstakkens Jægerkorps. Hun ledet jægerkorpset gjennom tre vanskelige sesonger hvor medlemsoppslutningen var dårlig og hadde store utfordringer med stabile offiserer i sin tid som sjef. Dette gjorde det vanskelig, men Charlotte bidro til at "skuten" holdt seg flytende og jægerkorpset kan igjen se mot lysere tider

Kim Daniel Haugen 2013 - 2018

Navn- Kim Daniel Haugen

 

Antall år i LJK- 11 år

 

Tidligere verv- soldat og fanebærer

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, 7års orden, 10 års orden og sjefsmedalje

 

Annet- Tidenes yngste- og lengstsittende LJK-sjef med sine 15 år i 2013. Ledet korpset i hele seks sesonger og avsluttet dermed sin buekorpskarriere etter 11 sesonger under Løvstakksfanen. Er den første sjefen i moderne tid som også har vært soldat for jægerkorpset. Kim Daniel representerte buekorpsene som de aktives representant i hovedstyret til Buekorpsmuseet årene 2013-2018 i sin tid som sjef