Stian Prestø 2000 - 2001

Navn; Stian Prestø

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 8 år

Verv i korpset; fanebærer, 2.kompanisjef, oppslager og tambur

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7års orden, beste slager og beste offiser 2001

Fakta; En meget god slager og kommer selvsagt fra en dyktig slagerfamilie, hvor både far, onkel, bror og søster alle har vært dyktige slagere for Løvstakkens Jægerkorps. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet

Chris Renè Thomsen 2002

Navn- Chris Renè Thomsen

Antall år i LJK- 7 år

Andre verv- hellebardbærer, slager, 1.faneoffiser, 1.kompanisjef og sjef

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, sjefsmedaljen og beste offiser

Annet- Ledet i 2004, jægerkorpset, gjennom en solid sesong med høy kvalitet, mye aktivteter, fellesmarsjeringer med Lungegaardens Buekorps og Danmarkstur. Den mest innholdsrike sesongen i moderne tid. Var også en meget dyktig kompanisjef. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet

Dwayne I. Fairchild 2003 - 2006

Navn- Dwayne I. Fairchild

Antall år i LJK- 6 år

Andre verv- 2.faneoffiser og sjef

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, sjefsmedaljen og beste offiser

Annet- En fantastisk dyktig fanebærer gjennom 4 år for jægerkorpset, sansynligvis den beste gjennom tidene. Var en perfeksjonist med stålkontroll på sine oppgaver. Var også dyktig i utførelsen av eksersis for sine hellebardbærere og faneoffiserer. Gjorde en flott figur for LJK under fanebærerkonkurransen på buekorpsenes dag 2006. Ledet jægerkorpset som sjef gjennom 2007 med høy kvalitet på sine medlemmer. Er arkitekten bak Løvstakksflaggene og vimpelen, en svært viktig bidragsyter for Løvstakkens Jægerkorps i sin tid som Løvstakksgutt

Sebastian Avheim Lund 2007

Navn- Sebastian Alvheim Lund

Antall år i LJK- 5 år

Andre verv- hellebardbærer, 1.faneoffiser og sjef

Ordener og medaljer- 3års orden, sjefsmedaljen og beste hellebardbærer

Annet- Var en dyktig faneoffiser og fanebærer for Løvstakkens Jægerkorps. Fikk gjennom flere år solid "opplæring" av daværende fanebærer Dwayne I. Fairchild og videreførte dette med kvalitet som fanebærer i 2007 og sjef i perioden 2008 - 2009

Kristoffer Utama Odland 2008 - 2009

Navn- Kristoffer Utama Odland

Antall år i LJK- 2 år

Verv- fanebærer

Ordener og medaljer-

Annet-

Liridon Kelmendi 2011

Navn Liridon Kelmendi

Antall år i LJK- 1 år

Verv- fanebærer

Ordener og medaljer-

Annet-

Kim Daniel Haugen 2012

Navn- Kim Daniel Haugen

Antall år i LJK- 8 år

Andre verv- soldat og sjef

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, 7års orden og sjefsmedalje

Annet; Tidenes yngste LJK-sjef med sine 15 år i 2013. Er den første sjefen i moderne tid som også har vært soldat for jægerkorpset. Kim Daniel representerer buekorpsene som de aktives representant i hovedstyret til Buekorpsmuseet. Leder også Løvstakkens Jægerkorps i 2015

Emil Jensen Malum 2019 - 2020

Navn; Emil Jensen Malum

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 10 år

Verv i Løvtakkens Jægerkorps; hellebardbærer, slager, oppslager, tambur og fanebærer

Ordener og medaljer; 3års orden, 5 års orden, 7 års orden, 10 års orden, beste slager 2013 og 2014, og Beste offiser 2015

Buekorpsenes Dag 2018; Emil ble historiens første finalist fra Løvstakkens Jægerkorps i slagerkonkurransen på Buekorpsenes Dag 2018. Sammen med tamburen til Dræggens Buekorps, Wesselengens Bataljon og Nordnæs Bataillon var det første gang i Buekorpsenes dag-historien at fire trommeslagere kom til finalen.